مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز اقدام محسن هاشمی در مخالفت با نامگذاری خیابانی به نام استاد شجریان را جبران کرد.

گیل خبر/ به نقل از برترین‌ها؛ وی در این باره نوشت: 

‏حالا که محسن هاشمی در ممانعت از نامگذاری خیابان استاد ‎شجریان یک بر صفر جلو افتاده‌اند عرض کنم قبلا پاسخ امروزش را داده‌ایم. به نامگذاری خیابانی به نام ‎هاشمی رای مخالف داده‌ام، کنار امضا نوشته‌ام به غیر از ٣.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code