تکرار سناریوی همیشگی؛
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۱۸:۴۸ چاپ

گیل خبر/ جلسه انتخاب شهردار رشت، بار دیگر به علت عدم حضور برخی اعضای شورا، لغو شد.

امیرحسین علوی، محمدحسن علیپور و فرهام زاهد از غایبین جلسه بودند و بهراد ذاکری نیز پس از مشاجره با رییس شورا، جلسه را ترک کرد تا بار دیگر انتخاب شهردار رشت به عقب بیافتد.

عقب افتادن انتخاب شهردار رشت در دوره پنجم شورای شهر، تازگی نداشته و به عادت همیشگی شورانشینان تبدیل شده است.

تاخیر و تعلل در انتخاب شهردار باعت کاهش انگیزه کارکنان شهرداری و ناامیدی بیش از پیش شهروندان از مدیریت شهری شده است.