دستنوشته منتشر نشده شهید باقری درباره سخنان محسن رضایی

دستنوشته منتشر نشده شهید حسن باقری در مورد سخنان محسن رضایی که مربوط به جلسه فرماندهان نظامی در سال ۶۰ است را بخوانید.


گیل خبر/ به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین در مشروح جلسه با فرماندهان تیپ ها که در ۱۳ بهمن سال ۶۰ برگزار شده، آمده است؛

نظرات راجع به مرحله ای بودن

۱- مرحله اول را نقاط کلیدی و در مرحله دوم تصرف رادار و علی گره زد قرار دهیم.

۲- تک جبهه ای مستقیم به رادار نشود، فقط یک تیپ از مقابل و یک تیپ ۷۷ هم از جناح جنوبی عمل و لشکر ۹۲ هم به دنبال آن حرکت کند و به سمت دوسلک ادامه دهد

صحبت برادر محسن رضایی در مقابل تهدیدات آمریکا، دو دیدگاه در برابر روابط ما وجود دارد؛

۱- آمریکا در انتها با انقلاب ما به یک سازش می رسد مثل کره.

۲- اگر حداقل اعتقادات خط امام را در نظر بگیریم آمریکا ما را تحمل نخواهد کرد هرچند معتقد به صدور انقلاب اسلامی به طور مسلحانه به خارج نشویم.  درگیری ما در آینده رویارو و شدید خواهد بود علاوه بر آن موقعیت استراتژیک ایران در خلیج فارس.

این یک واقعیت است که آمریکا در داخل هر کاری که می توانست انجام داده است. مانند مجاهدین کردستان، ابوالحسن بنی صدر و جنگ. در تمام موارد دو نکته مورد توجه بوده؛ یکی اینکه ما را به سازش و مردم ما را به سقوط بکشانند پس از این که کاری از پیش نبردند از خارج دو اقدام صورت می گیرد؛

۱- منزوی کردن ایران در خارج در زمینه سیاست خارجی

۲- محاصره شدید اقتصادی

برای این دو کار از وسایل مختلف مانند نفوذ سیاسی و شانتاژ تبلیغاتی استفاده می کنند بلواهای سیاسی نیز زمینه ساز می باشد مانند مساله آمل. تلاش دیگر اتحاد کشورهای عربی است. این نکته که دیگر اسرائیل دشمن اعراب نیست بلکه ایران دشمن اعراب است و تعویض اسرائیل با ایران. قدرت ها و دولت ها توان جمع کردن هر مقدار نیروی نظامی را ندارند. لازم است که تسلط حزبی و سیاسی روی نیرو داشته باشند.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code