سید کاظم دلخوش اباتری نماینده مردم صومعه سرا با بیان اینکه نمایندگان به فراخور مشکلات منطقه خود به عضویت کمیسیون ها در می آیند تصریح کرد: اعضای کمیسیون حقوقی مجلس ۸ نفر هستند.


گیل خبر/به نقل از برنا، عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس یازدهم در رابطه با وضعیت «کمیسیون حقوقی قضایی مجلس» گفت: در همه ادوار مجلس، نمایندگان به کمیسیون قضایی رغبتی نداشته‌اند و این کمیسیون در بین نمایندگان از اقبال کمی برخوردار بوده است زیرا نمایندگان ترجیح می ‌دهند در کمیسیون‌ هایی به عضویت در آیند که در حوزه‌ های انتخابیه، تاثیر بیشتری داشته باشد و چون کمیسیون حقوقی و قضایی، اینگونه نیست نمایندگان ترحیح می ‌دهند، عضو کمیسیون ‌های دیگر شوند تا مشکلات حوزه ‌های انتخابیه خود را حل کنند. نمایندگان به فراخور مشکلات منطقه خود به عضویت کمیسیون ها در می آیند نه متناسب با مدرک و سوادی که دارند.

دلخوش ادامه داد: در جریان بررسی جزئیات طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با اکثریت آرا این طرح را مصوب کردند و حال باید اعضای هیات رئیسه، تعداد اعضای کمیسیون حقوقی را مشخص کنند تا جلسات رسمی را برگزار کنیم. این طرح در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان ارجاع شده و هفته آینده، اعلام وصول می شود.
این نماینده مجلس در پایان گفت: در حال حاضر اعضای کمیسیون حقوقی ۸ نفر هستند.