انتظار این بود که جهش تولید در زنجیره شعارهای سال های ماضی، کاهش بیکاری و افزایش ارزش پول ملی را در پی داشته باشد.
همچنین انتظار این بود که جهش تولید توجه دقیق به کنترل میزان شدت تورم ، مهار اصولی و هوشمندانه نقدینگی، مبارزه با فساد و رانت، حذف واقعی انحصار در نهادهای دولتی، تسهیل سرمایه گذاری را همراه باشد.

گیل خبر/ سیدمحمد احمدی*

*معاون سابق اقتصادی و توسعه منابع انسانی

“جوری عمل کنید که با جهش تولید تغییرمحسوسی در زندگی مردم بوجود آید ...”
همانطور که میدانیم رهبری معظم انقلاب سال ٩٩ را سال جهش تولید نامگذاری فرمودند .
اگر در فرآیند نام گذاری سالها توسط مقام معظم رهبری یک آنالیز و تجزیه تحلیلی داشته باشیم متوجه میشویم اکثرقریب به اتفاق موضوعات معظم له در حوزه اقتصادی ست .
سال ٩٨ رونق تولید - سال ٩٧ حمایت از کالای ایرانی - سال ٩٦ اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال - سال ٩٥ اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل - سال ٩٤ دولت و ملت همدلی و هم زبانی - سال ٩٣ اقتصاد فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی - سال ٩٢ حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی - سال ٩١ تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی - سال ٩٠ جهاد اقتصادی .
با کمی تأمل متوجه خواهیم شد مباحثی نظیر اقتصاد ، اشتغال ، تولید و معیشت از دغدغه های مهم رهبری انقلاب بوده و به نوعی نقشه راه برای مسئولان اجرایی ، تقنینی و قضایی و کلیه ارکان نظام میباشد که عمده مسئولیت اجرا توسط دولت ها صورت میپذیرد .
اما مهمترین موضوع مد نظر تغییر محسوس در زندگی مردم می باشد که میبایستی در این خصوص تحلیلی درست و همه جانبه از عملکرد داشته باشیم . همه ما یقینأ میپذیریم در شرایط کنونی مانورهای نمایشی و بی هدف در امر تولید و جهش تولید ما را به سر منزل مقصود نمیرساند ، کما اینکه در طول سال های گذشته و با داشتن نقشه راه مشخص نتوانستیم به اهداف تعیین شده برسیم ...
انتظار این بود که جهش تولید در زنجیره شعارهای سال های ماضی کاهش بیکاری و افزایش ارزش پول ملی را در پی داشته باشد .
همچنین انتظار این بود که جهش تولید توجه دقیق به کنترل میزان شدت تورم ، مهار اصولی و هوشمندانه نقدینگی ، مبارزه با فساد و رانت ، حذف واقعی انحصار در نهادهای دولتی ، تسهیل سرمایه گذاری را همراه باشد .


انتظار این بود و هست که جهش تولید افزایش صادرات ، افزایش تولید ناخالص ملی ، استفاده از ظرفیت های موجود ، اصلاح ساختارهای تولید ملی ، توسعه دولت الکترونیک ، به حداقل رساندن فرایند صدور مجوزها ، اشباع بازار داخل و تکمیل زنجیره تولید را به همراه داشته باشد .
با تحلیل انتظارات یاد شده و وضعیت موجود فاصله زیادی داریم ، هر چند تحریم و کرونا دو عامل مهم در عدم تحقق اهداف نقش به سزایی می توانند داشته باشند . لکن اعتراف کنیم و صادقانه به مردم همیشه در صحنه اعلام کنیم که میتوانستیم به جای نمایش های بی محتوا و سخنرانیهای غیر مسئولانه برخی از مسئولان مرتبط با امر تولید و جهش تولید و اشتغال از فرصت های طلایی برای تغییر در زندگی مردم استفاده نماییم و به نوعی توجه جدی به دغدغه های رهبر معظم انقلاب نداشتیم .
در انتها از مجلس تازه نفس و انقلابی انتظار میرود در این برهه حساس و تاریخی با تعامل و همراهی دولت و بر اساس شرح وظیفه ذاتی در سطح ملی و محلی با نظارت های بیش از پیش و ارائه طرح های کاربردی در موضوعات اقتصادی و رفع معیشت مردم ، امید ملت سرافراز و انقلابی ایران اسلامی را نسبت به آرامانهای انقلاب مضاعف نمایند .