گیل خبر/ طی حکمی از سوی علیرضا زهری رئیس هیات ورزش های همگانی استان گیلان، دکتر سیدرحمان موسوی به عنوان سرپرست هیات ورزش های همگانی شهرستان لنگرود منصوب شد.

در این حکم‌ آمده است:

بنا به پیشنهاد اداره ورزش و جوانان شهرستان لنگرود به موجب این حکم به سمت سرپرست هیات ورزش های همگانی شهرستان لنگرود منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و با استفاده از تجارب پیشکسوتان و افراد متعهد و علاقه مند و ضمن هماهنگی با اداره ورزش و جوانان شهرستان لنگرود و هیات ورزش های همگانی استان گیلان در امر توسعه و تعمیم ورزش همگانی آن شهرستان موفق و موید باشید.

علیرضا زهری
رئیس هیات ورزش های همگانی استان گیلان