مدیر دفتر فنی انتقال شرکت برق منطقه ای گیلان :
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ چاپ

مدیر دفتر فنی انتقال شرکت برق منطقه ای گیلان از کاهش 15 درصدی نقاط حرارتی پست های انتقال و فوق توزیع خبر داد.

گیل خبر/ «حمزه عیسی زاده» مدیر دفتر فنی انتقال شرکت برق منطقه ای گیلان با بیان اینکه یکی از راه های جلوگیری از کاهش خاموشی ها و انرژی توزیع نشده، شناسایی اتصالات سست و نقاط ضعیف تجهیزات پستها جهت ترمیم و حفظ پایداری شبکه می باشد، گفت: به منظور تحقق این امر، گروه مطالعات شبکه دفتر فنی انتقال هرسال پست های پر بار را جهت بازدید مضاعف از اتصالات تجهیزات پست ها شناسایی کرده که توسط واحد ترموگرافی تست ترموویژن از آنها به عمل می آید.

عیسی زاده ضمن تشکر از تلاش ها و اقدامات «شیرزاد حسینی» مسئول ترموویژن معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای گیلان، افزود: در سال 1399 نیز به مشابه سال های گذشته تعداد 32 پست از پست های انتقال و فوق توزیع پر بار معرفی شده بود که طی برنامه ریزی صورت گرفته تست ترموویژن همه آنها انجام شد و تعداد 37 مورد نقطه حرارتی مشاهده و برداشت شد.
عیسی زاده در خصوص نقاط حرارتی مشاهده شده گفت: تعداد نقاط حرارتی مشاهده شده در سال 99 در مقایسه با سال 98 که از تعداد 29 مورد پست پر بار، 40 نقطه حرارتی اعلام عیب شده بود، دارای کاهش حدود 15 درصدی نقاط حرارتی در سال 99 نسبت به سال 98 می باشند.
وی افزود: گزارش اعلام عیب این پست ها جهت انجام کار به واحدهای اجرایی تعمیرات پست ها و خطوط ارسال گردید.
مدیر دفتر فنی انتقال شرکت برق منطقه ای گیلان با بیان اینکه 3 مورد از این نقاط حرارتی مشاهده شده دارای مغایرت حرارتی بالای 50 درجه سانتیگراد بود، گفت: این موارد ویژه به صورت اضطراری اعلام عیب، تعمیر و رفع عیب گردیدند.