گیل خبر/ سومین شعبه از مجموعه فروشگاه های هایپر احمدی در حاجی آباد رشت دایر است. 

در شعبه سوم این مجموعه فروشگاهی که در خیابان انقلاب ( حاجی آباد ) رشت مورد بهره برداری قرار گرفت ، برای ۳۰۰ نفر اشتغالزایی مستقیم و بیش از ۸۰۰ نفر بصورت غیر مستقیم فرصت کاری فراهم شده است.
در شعبه جدید این مجموعه فروشگاهی که ۱۷۰۰ متر مربع سطح فروش داشته و ۵۴۰۰ متر دیگر ، بصورت پارکینگ طبقاتی با ظرفیت ۲۵۰ خودرو را در خود دارد ، بیش از ۳۰ هزار نوع قلم انواع کالاهای مصرفی خانوار با تنوع های مختلف محصول ارائه می شود.
حجم سرمایه گذاری این مجموعه بالغ بر ۸۰۰ میلیارد ریال بوده که در مدت کمتر از یکسال به بهره برداری رسیده است.
هایپر احمدی در شهر رشت دارای سه شعبه واقع در بلوار مدرس به عنوان شعبه مرکزی و بزرگترین هایپر در شمال کشور با سطح فروش بیش از ۵۰۰۰ متر مربع ، شعبه دوم در خیابان استاد معین گلسار و شعبه سوم آن در خیابان انقلاب ( حاجی آباد ) بوده که سهم اشتغالزایی مستقیم آنها در مجموع بیش از ۹۰۰ نفر را شامل میشود.

عکس: مطهره احمدی 

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code