معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان خبر داد:
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ چاپ

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان از پذیرفته شدن مجله Journal of Holistic Nursing and Midwifery پرستاری و مامایی جامع‌نگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان برای نمایه شدن در بانک اطلاعاتی Scopus خبر داد.

گیل خبر/ دکتر محمدرضا نقی پور، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان امروز در جمع خبرنگاران از پذیرفته شدن مجله "پرستاری و مامایی جامع‌نگر" علوم پزشکی گیلان در بانک اطلاعاتی جهانی خبر داد و اظهار کرد: در بانک اطلاعات نشریات علوم پزشکی کشور، مجله Journal of Holistic Nursing and Midwifery مجله پرستاری و مامایی جامع‌نگر JHNM دانشگاه علوم پزشکی گیلان برای نمایه شدن در بانک اطلاعاتی Scopus پذیرفته شد.

وی افزود: از بین 7 مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، مجله Journal of Holistic Nursing and Midwifery اولین و تنها مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان در بانک اطلاعات نشریات علوم پزشکی کشور است که برای نمایه شدن در بانک اطلاعاتی Scopus پذیرفته‌شده است.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه بانک اطلاعاتی Scopus یکی از بزرگ‌ترین بانک استنادی و چکیده‌نویسی جهان است که توسط شرکت Elsevier منتشر می‌شود، گفت: این پایگاه ابزار خوبی برای پژوهشگران در حوزه‌های مختلف است که نه‌تنها اطلاعات مقالات و چکیده آن‌ها بلکه میزان استنادات آن‌ها را نیز بیان می‌کند.

دکتر نقی پور گفت: هر مقاله در این مجموعه، تاکنون چند بار توسط سایر مقالات مورد استناد قرارگرفته که این مهم خود شاخصی برای تعیین کیفیت مقاله می‏شود.