در امر خطیر مدیریت و مسئولیت های متعلقه به آن، باید توجه داشت که، تلاش بدون تدبّرِ غیر هدفمند، که شاید ناشی از شرایط نه چندان مناسب موجود باشد، همانند بریدن تنه قطور یک درخت تناور با ارّه یِ کُندِ یکطرفه است. پُرزحمت، خسته کننده، ملال آور وکم حاصل!

 

گیل خبر/ محمد ابراهیم خلیلی


جناب آقای احمد رمضانپور نرگسی بعد از انتخاب خود به عنوان رئیس شورای شهر رشت، البته برای سال آخر شورای پنجم فرمودند:
?" یقین دارم سالی پُر از تلاش در پیش‌رو داریم ".
اما حالا با تاکید بر بیان فوق، به نظر می رسد توجه جدی به چند نکته اساسی، از جانب ایشان در ادامه ریاست بر شورای شهر، خالی از لطف نباشد:
۱_ در امر خطیر مدیریت و مسئولیت های متعلقه به آن، باید توجه داشت که، تلاش بدون تدبّرِ غیر هدفمند، که شاید ناشی از شرایط نه چندان مناسب موجود باشد، همانند بریدن تنه قطور یک درخت تناور با ارّه یِ کُندِ یکطرفه است. پُرزحمت، خسته کننده، ملال آور وکم حاصل!
چرا که با لحاظ برخی از فرمایشات مدیریت و مدیران محترم شهری شهر رشت، نظیر:
۱_ انتخاب هفت سرپرست و شهردار طی دو سال _ عدم حضورسرمایه گذار قابل توجه، به لحاظ تاثیر لحظه ای بی ثباتی _ به سرانجام نرسیدن و عقب افتادگی طرح ها و لوایح مصوب در شورا. (عاقل منش، شیرزاد، رسولی و عبداللهی)
۲_ عدم تعیین تکلیف ۳۰ مدیر معزول و دور دور آن ها در خیابان ها. (حاجی پور)
۳_ کلاهِ رفته بر سر شهرداری در پروژه گیل لند. ( علوی)
۴_ خروج بیشتر دستورات از جلسه شورا در مقابل کمتر شدن تصویب دستورات. ( رسولی)
۵_برداشتن پرونده هایی از شهرداری توسط برخی .( زاهد)
۶_ مطالبه ملی شدن احیای رودخانه های شهر. ( رمضانپور نرگسی)
۷_ شوخی تلقی نشدن تکریم ارباب رجوع ، احترام به حقوق شهروندی و برآورده شدن مطالبات مردم فهیم رشت ! (حاج محمدی)
۸_ نامه نگاری با برخی از مقامات عالیرتبه کشوری با عناوینی همچون" در رشت مدام جنگ است" . ( حاجی پور)
۹_ لقب عالی جنابان به اعضای محترم شورای شهر ( علیپور)
۱۰_ فساد وقیحانه در شهرداری و سراغ گیری از کارشناسان شهرداری به صورت شبانه. ( رسولی)
۱۱_ دعوت به حرف شنوی آقای شهردار محترم از اعضای محترم شورا. ( حاجی پور)
۱۲_ و...؟و...؟و...؟
حالا قطعا باید توجه داشت که:
۱_ شهرداری با کمبود منابع مالی مواجه است.
۲_ عدم وجود منابع تامین مالی پایدار کاملا مشهود است.
۳_ در امدهای شهرداری بر اساس آنچه تا کنون محقق شده است با پیش بینی های مصوب موجود در بودجه شهرداری، توسط همین اعضای محترم شورا، فاصله زیادی دارد .
۴_ پروژه های فراوانی( البته به اصطلاح) در سطح شهر، به صورت در دست اجرا، نیمه فعال، راکد و... وجود دارند که دلایل متعددی همچون عدم امکان تامین مطالبات پیمانکاران و ...، فعالیت های شهرداری را در مورد آن ها، بیشتر روزمره کرده است تا برنامه مندی و دارای استراتژی مدیریتی،( البته اگر بر اساس معنا و مفهوم "پروژه" مورد مداقه قرار گیرند).
۵_ و...؟
از همین روی، که در واقع مطرح کردن یک از هزاران بود، و برای تحقق بیان خود حضرتعالی، که فرمودید:
?" یقین دارم سالی پُر از تلاش در پیش‌رو داریم".
پس با کمال احترام به جنابعالی، پیشنهاد می شود که:
تلاش خود و اعضای محترم شورای شهر و مدیریت شهری را، در ایام کوتاه باقیمانده، با استناد به تجربه ای که به دست آمده و آورده اید و واقعیات موجود در مدیریت و مدیران شهری، به لحاظ نرم و سخت افزاری( ظرفیت های قابل دستیابی انسانی و مادی) وبا تکیه بر تعاریفی درست از "تلاش" و "پروژه"، بر روی " پروژه های کوچک اما موفق" بگذارید تا آنچه که طی سه سال گذشته دوره پنجم، علی الظاهر، وعده و وعید شد و ثَمری هم که قابل طرح و افتخار باشد، به غیر از البته حرف و شعار را، تا حالا که برای رشتوندان، به بار نیاوَرد!

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code