فهرست بیمارستان های معین که جهت بستری بیماران مبتلا به کووید-۱۹ تعیین شده اند، اعلام شد.

گیل خبر/ به گزارش ایسنا، بیمارستان‌هایی در کشور به عنوان مراکز معین یا ریفرال جهت بستری بیماران مبتلا به کووید- ۱۹ از سوی وزارت بهداشت تعیین شده اند.

می توانید لیست و  آدرس این بیمارستان ها را از، اینجا دریافت کنید.