فدراسیون فوتبال اطلاعیه در خصوص پرونده علیرضا جهانبخش صادر کرد.

گیل خبر/  به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در خصوص پرونده علیرضا جهانبخش بابت مکانیزم مشارکت امور حقوقی فدراسیون فوتبال با وکیل باشگاه داماش تهران جلسات مستمری برگزار کرد و مقرر شد مدارک و مستندات مبین حقوق مورد ادعای باشگاه داماش تهران به این فدراسیون جهت انجام باقی امور ارائه شود. لیکن تا یکشنبه 22 تیرماه 1399 مدارک مزبور واصل نگردیده است. بدیهی است که فدراسیون فوتبال حامی حقوق باشگاهها است و فلذا در این راستا بایستی از اصول مسلم حقوقی تبعیت کرد تا تشریفات انجام شده منطبق با موازین قانونی فیفا باشد.

 

لازم به ذکر است مکانیزم مشارکت مربوط به داماش گیلان، داماش ایرانیان و داماش تهران می باشد که با توجه به اینکه داماش گیلان منحل شده، فدراسیون موظف است به عنوان جانشین نسبت به پیگیری مکانیزم مشارکت آقای جهانبخش را از باشگاه های بهره بردار اقدام نماید. در ضمن براساس مستندات ارائه شده و روزنامه رسمی باشگاه داماش تهران در سال 1396 تاسیس گردیده است.

به گزارش گیل خبر، گفتنی است باشگاهی که امروز به نام داماش گیلان فعالیت می کند با خرید یک تیم دیگر و پروانه جدید مشغول به فعالیت است. از آن جا که داماش سابق با انواع و اقسام بدهی ها روبرو بود مالکان جدید تصمیم گرفتند باشگاه دیگری را تاسیس کنند تا  بدهی های بازیکنان  و کادرفنی سابق را نپردازند. از همین جهت بعید است که حق رشد قابل توجه جهانبخش به داماش گیلان تحت مالکیت اسماعیل حاجی پور و محمدمهدی الطافی پرداخت شود.