یادداشتی بر کتابخانه های سیار، در محوطه داخلی بانک ها، بیمارستان ها و ادارات استان!

طی سالهای گذشته توسط برخی شهرداری ها داخل پارک ها و کنار معابر شهری تعدادی کتابخانه کوچک و سیار نصب شد، اما در اغلب این کیوسک ها تعدادی مجله بنجل و بی محتوا یافت میشود که مهمترین پیام آن رفع تکلیف و اجرای سطحی پروژه است، نه جذب مخاطب و رونق کتابخوانی !

گیل خبر/ کمیل فتاحی

چندسالی است که سازمان کتابخانه ها با همکاری برخی ادارات در اماکن عمومی مانند بانک ها و بیمارستان ها و حتی شهرداری ها ... اقدام به راه اندازی قفسه های کتابخانه سیار نموده و به این ترتیب تعدادی کتاب را در معرض دید ارباب رجوع ادارات قرار می دهند تا شاید طی مدت زمان حضور خود در یک اداره، فرصتی دست داده و دقایقی را به تورق کتاب وقت گذرانده و بر سرانه مطالعه کشور اضافه کنند.

اما به جز این ایده ی ارزنده و قابل تقدیر، چند پرسش مهم هم مطرح است. اولا اقدام فوق تا چه اندازه توانسته در ایجاد رقبت برای مطالعه چند دقیقه ای موثر باشد؟ و دیگر اینکه کتاب های عرضه شده در ادارات و اماکن عمومی، چه نسبتی با سواد و سلیقه مراجعین دارد!
آیا هدف صرفا اجرای سطحی یک طرح فرهنگی در ادارات است!؟ بی آنکه خروجی و کیفیت آن مورد سنجش و بررسی قرار گیرد؟! یا حقیقتا سازمان کتابخانه ها به دنبال افزایش سرانه مطالعه و ایجاد ارتباط میان مردم و کتاب است.

در نقد رویداد فوق، دیگر اینکه طی سالهای گذشته توسط برخی شهرداری ها داخل پارک ها و کنار معابر شهری تعدادی کتابخانه کوچک و سیار نصب شد، اما در اغلب این کیوسک ها تعدادی مجله بنجل و بی محتوا یافت میشود که مهمترین پیام آن رفع تکلیف و اجرای سطحی پروژه است، نه جذب مخاطب و رونق کتابخوانی !

بنظر می رسد اگر سازمان کتابخانه ها و نهادهای مشارکت کننده در این طرح نتوانند با کیفیت مطلوب، شهروندان را به این کتابخانه های کوچک و سیار جذب کنند، باید طرح مذکور را شکست خورده دانست و به بهای اتلاف هزینه از ادامه آن صرفنظر کرد!
یا باید با اقدامات موازی، جذاب و هدفمند نظر مردم را به این کتابخانه های کوچک جلب کرد و با کتاب های متنوع و تعویض به موقع آن ها و بررسی دیدگاه مخاطبین، به نتیجه مورد نظر یعنی توسعه فرهنگ کتابخوانی دست یافت.

در این رهگذر نامربوط بودن موضوع کتاب ها و عرضه آثار از رده خارج، نه فقط مردم عادی را جذب کتابخوانی نمی کند، که باعث رویگردانی آنها شده و این یعنی کار فرهنگی به صرف سطحی نگری و باری به هر جهت شدنی نیست و نگرش عمیقتر و زیرساخت تحقیقی می طلبد.
و با توجه به اینکه ارباب رجوع سرگردان در ادارات با هزار و یک دغدغه و گرفتاری به دنبال رفع و رجوع کار روزانه خود هستند، نوآوری و آپدیت بودن مجریان طرح کتابخانه سیار می تواند سر سوزنی باعث جلب نظر مردم به کتابخوانی شده و در بهترین حالت چند سطر از کتاب های از پیش انتخاب شده را به آنها بچشاند.

 

گیل خبر: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.

 

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code