گیل خبر/ سامان بدر: بعد از انتقاد گیل خبر نسبت به کم کاری مدیرکل ورزش و جوانان استان و نمایندگان رشت در بازدید مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، مریم بخشی مدیرکل ورزش و جوانان بدون اشاره به مطلب فوق الذکر در این رابطه توضیحاتی ارائه داد تا شهروندان با اصل سفر این مقام بیشتر آشنا شوند!

نگارنده در نشست خبری روز خبرنگار سال گذشته از ایشان درخواست کرد که نشست خبری برای پاسخگوئی در حوزه ورزش استان برگزار شود که همچنان منتظر آن نشست خبری هستیم. مریم بخشی شاید تنها مدیرکلی باشد که به تماسهای تلفنی خود پاسخ نمی دهد و با این وضعیت مشخص است که ابزار کار ما به همین منوال ادامه پیدا می کند و خانم بخشی پس از انتقادات باید به شیوه خودشان پاسخگو باشند که امیدواریم ابراز ناراحتی نکنند.

به همین ماجرای بازدید مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری از ورزشگاه تختی انزلی نگاه کنید. مریم بخشی بعد از انتقادات اعلام می کند که حسن کریمی جهت تحویل گرفتن پروژه ورزشگاه انزلی وارد گیلان شدند. سال قبل همین مهندس کریمی از دو ورزشگاه تختی انزلی و عضدی رشت بازدید کرد. وی در مصاحبه ای در این رابطه اعلام کرده بود:« انشالله پس از بازدید از این ورزشگاهها با تعامل وزیر محترم ورزش و مدیر کل ورزش و جوانان گیلان کمکی به ورزشگاهها داشته باشیم البته این بحث جز تعهدات شرکت تجهیز و توسعه اماکن ورزشی کشور نیست اما چون وزیر محترم ورزش و جوانان در این خصوص تاکیدات بسیاری داشته اند انشالله پس از بازدید درصورتی که بتوانیم کمکی انجام دهیم حتما آن دو پروژه را نیز در دستور کار قرار خواهیم داد.» این مقام یک سال پیش قصد کمک به دو ورزشگاه رشت و انزلی داشتند. ولی ظاهرا هیچ کس پیگیری نکرده بود که کمکی انجام شود.

ظاهرا بعد از نزدیک به چند سال از شروع بازسازی، شرکت توسعه و نگهداری به عنوان بهره بردار یا پیمانکار ورزشگاه تختی انزلی انتخاب شده است. ورزشگاه شهید عضدی هم به قول خانم بخشی تازه در مرحله ی مشخص شدن پیمانکار قرار دارد. (به قول خانم بخشی یک قدم هم جلوتر!) یعنی بعد این همه سال تخریب این دو ورزشگاه به نقطه صفر نیز نرسیده اند. ورزشگاه سردار جنگل نیز ظاهرا قرار نیست هیچگاه بازسازی شود. 
سال قبل در پی بازدید همین مسئول شرکت توسعه و نگهداری خبر متفاوتی از سوی رسانه های هیات فوتبال و ورزش و جوانان استان رسانه ای شده بود. در آن جا اعلام شده بود بخشی مدیرکل ورزش و جوانان و الماسخاله رییس هیات فوتبال خواستار «آغاز هرچه سریعتر بازسازی ورزشگاه عضدی» شدند. حتی الماسخاله اعلام کرد: «به دلیل بارندگی و شرایط جوی حاکم بر استان گیلان ورزشگاه های عضدی، تختی انزلی و سردار جنگل رشت سرپوشیده شود.»ظاهرا مدیران ورزش و فوتبال گیلان تنها قصد داشتند آرزوها و آمال خود را از مسئولی بخواهند که ظاهرا برای تفریح و صرف چای از ورزشگاه عضدی بازدید کرده بود و در واقع نه در آن زمان و نه حال هیچ نقشی در این پروسه نداشت و در طول این یک سال هم با وجود درخواست وزارت ورزش هیچ کمکی نیز انجام نداده است!

مشکل مریم بخشی، الماسخاله و بقیه مدیران ورزشی ما این است که ضعفهای خود را قبول نمی کنند. بزرگترین ضعفشان این است که حرفی میزنند و بعد از آن پیگیری نمی کنند یا حرفی می زنند و خودشان نیز تکذیب می کنند. به طور مثال همین خانم بخشی سال گذشته اعلام کرد انتخابات هیات فوتبال گیلان غیرقانونی است و خود نیز در انتخابات حاضر نشد. اما رئیس هیات فوتبال به راحتی مشغول به کار است و کسی نیز توجهی نمی کند. ماجرای سفر مهندس کریمی نیز به همین منوال است. این که مجموعه ای(ورزشگاه انزلی) از اعتبارات ملی استفاده کند مجموعه دیگری از اعتبارات استانی(ورزشگاه شهید عضدی رشت) خود اولویت بندی است که ایشان همین مساله را نیز تکذیب می کنند. البته که حق ورزشگاه تختی انزلی است که از اعتبارات ملی استفاده کند، اما چرا ورزشگاه شهید عضدی این حق را ندارد؟ با کدامین بودجه استانی می خواهند این ورزشگاه پرهزینه را بازسازی کنند؟ مگر خود خانم بخشی مهر پارسال نگفته بود« بازسازی سه ورزشگاه بزرگ استان گیلان نیز به اعتبارات ملی زیادی نیاز دارد و برای تخریب این ورزشگاه ها نیز کلی هزینه شد» 
معلوم نیست که مدیرکل ورزش و جوانان گیلان با اینگونه تکذیب ها و حرفهای ضد و نقیض می خواهند حرفهای خودشان را زیر سوال ببرند و یا تاریخ را؟!حداقلش این بود که بگویند در مورد ورزشگاه شهید عضدی رشت کم کاری شده است. نه این که یک قدم جلوتر نیز است!