گیل خبر/ سرویس سیاسی: ترکیب هیات رئیسه اکثر کمیسیون های مجلس مشخص شد  که نکته جالب برای گیلان عدم حضور هیچکدام از نمایندگان این استان  بود. نمایندگان گیلان نه تنها برای ریاست و نائب رئیسی،  حتی برای دبیری یا سخنگویی هیات رئیسه هیچ کدام از کمیسیون ها نیز جایگاهی به دست نیاوردند. 

به نظر می رسد در کمتر دوره ای از مجلس چنین وضعیتی برای نمایندگان گیلان اتفاق افتاده باشد. پیش از این گیل خبر در مطلبی تحت عنوان عدم حضور نمایندگان گیلان در میان روسای کمیسیون ها پیش بینی کرده بود که نمایندگان استان شانس چندانی برای هیات رئیسه نخواهند داشت.

هرچند پیش بینی می شد نمایندگان گیلان  وزنه ضعیفتری نسبت به دوره قبلی داشته باشند، اما به نظر می رسد با مشخص شدن ترکیب هیات رئیسه وضعیت سخت تر از آن است که پیش از این متصور می شد. شاید تنها چاره کار نمایندگان گیلان برای تقویت خودشان همگرایی بیشتر آن ها باشد که این عاملی است که باید به مرور زمان مشخص شود.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code