گیل خبر/ به نقل از منابع محلی بهمن خاوری خواستگار رومینا اشرفی روز گذشته به اتهام آدم‌ربایی و برخی شواهد که حاکی از نقش داشتن در عصبانیت پدر رومینا اشرفی داشت، بازداشت و تحویل مقام قضایی شد.

رومینا اشرفی دختر ۱۳ ساله ای بود که پس از فرار از منزل بهمراه بهمن خاوری، بازداشت و در بازگشت به خانه توسط پدر خود به طرز هولناکی به قتل رسید. بهمن در اولین اظهارات خود سعی کرده بود که دلیل این امر را به اختلافات مذهبی دو خانواده نسبت دهد که با روشن شدن جزییات حادثه، بی اساس بودن این ادعا به اثبات رسید.