انتقاد نماینده اصولگرای مجلس یازدهم از حکم محمود صادقی

گیل خبر/ منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از تضعیف نماینده، مجلس قوی درنمی‌آید. از کمیسیون حقوقی مجلس جدید می‌خواهم استفساریه ماده ۵۱۳ قانون مجازات را اصلاح کند.

منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در واکنش به احکام صادر شده برای محمود صادقی نوشت:

۷ماه حبس برای "توهین" نماینده مجلس به رئیس سابق قوه قضائیه (احتمالا سوال نماینده درباره حساب‌های بانکی). از کمیسیون حقوقی مجلس جدید می‌خواهم استفساریه ماده ۵۱۳ قانون مجازات را اصلاح کند. از تضعیف نماینده، مجلس قوی درنمی‌آید.