گزارش تصویری نشست هم اندیشی بررسی چالش ها و فرصت های منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی

گیل خبر/ اولین نشست هم اندیشی بررسی چالش ها و فرصت های منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی که به همت جوانان و کنشگران اجتماعی بندرانزلی در کشتی میرزا کوچک خان برگزار شد.

در این جلسه به بررسی فرصت های منطقه آزاد انزلی برای شهرستان انزلی و مشکلات بوجود آمده پرداخته شد.

در این نشست سجاد کریمی پاشاکی، پونه نیکوی، المیرا ستودگان، الهام صادقی فر و محمد عبدی به سخنرانی پرداختند.

 

عکس: علی سمرقندی