گیل خبر/ امین جلایی با حکمی از سوی دکتر هنرمند به عنوان مشاور جوان مدیرعامل توزیع برق گیلان منصوب شد.

امین جلایی استاد دانشگاه و دانشجوی دکترای مدیریت بوده و سوابقی چون عضویت در شورای فرهنگ عمومی و هیات رئیسه انجمن های ورزشی گیلان را در کارنامه دارد.
وی همچنین در گذشته به عنوان مجری و گزارشگر صدا و سیما نیز فعالیت داشته است.