گیل خبر/ بهمن بابازاده؛ خبرنگار در حساب کاربری خود در توئیتر از سرانجام شکایت سیروان خسروی از بهاره رهنما خبر داد.

او  با انتشار حکم صادر شده در توئیتر خود نوشت: