گیل خبر/ پایگاه اطلاع رسانی  "گیل خبر" بعنوان رسانه ای در حمایت از حقوق شهروندی، سعی دارد با تهیه و تولید سلسه مباحث کاربردی، ضمن گفتگو با صاحبنظران و متخصصین امر، به سوالات متعدد شما مخاطبین در زمینه ی قرنطینه و تاثیر آن بر سلامت روحی خانواده ها، مباحث دیگر پس از دوران کرونا پاسخ بدهد.

در قسمت اول گفتگو با دکتر شهربانو شاد  روانشناس و استاد دانشگاه را مشاهده می کنید که از ضرورت استفاده صحیح و فرصت سازی از این روزها صحبت می کند. 

 

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code