گیل خبر/ به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی : روز شنبه 9/1/1399 یک واحد صنعتی تولید لباس های بهداشتی از قبیل : گان و لباس های ایزوله به ترتیب با ظرفیت 4000دست لباس جراحی بیمارستانی و همچنین 1200 دست لباس ایزوله در شهرستان رشت با حضور کارشناسان معاونت مذکور افتتاح شد.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code