رئیس جمهور گفت: توصیه این است حتی الامکان تردد به حداقل ممکن تقلیل یابد.

گیل خبر/ حسن روحانی رئیس جمهور در هیات دولت در مورد مبارزه با ویورس کرونا در کشور گفت: وقتی می گوییم سفر خطرناک است منظور سفر داخل استان هم هست که خطرناک است. توصیه این است حتی الامکان تردد به حداقل ممکن تقلیل یابد.

وی با تاکید بر اینکه به اعتقاد من جابجایی تعطیلات عید به زمان بعد از موضوع کرونا امکانپذیر نیست، ادامه داد: زیارت امام از راه دور هم می شود. نوروز فرصت شیوع بیشتر نباشد بلکه نوروز را برای پیروزی بر این ویروس قرار دهیم.

رئیس جمهور اظهار داشت: مردم هیچ نگرانی برای آب و برق نداشته باشند.

او گفت: ستاد ملی هرچه تصویب می‌کند همانند مصوبات شورای امنیت ملی است و همه نهادها حتی بخش خصوصی باید مصوبات را اجرا کنند.

روحانی گفت: نمایندگان مجلس نامه نوشتند که من مدیریت ستاد ملی مقابله با کرونا را به عهده داشته باشم، حداقل هفته‌ای یک جلسه با مدیریت من برگزار می‌شود.

رئیس جمهور افزود: به شایعات این روزها نباید توجه بکنیم. گاهی در شبکه‌های اجتماعی گاهی در روزنامه‌های ما یا حتی به صدا و سیمای ما سرایت کرده است. یک‌ گوینده می‌گوید من دلم برای رییس جمهور تنگ شده. همه سر کار خودشان هستند. نگذاریم شایعات به روح مقاومت مردم اسیب برساند.

او گفت: کرونا هست باید آن را شکست دهیم و‌اصول را رعایت کنیم. نباید ترس و اضطراب در میان مردم ایجاد کنیم.

روحانی گفت: یک دفعه می‌گویند فلان استان نابود شد! من با استاندار صحبت می‌کنم می‌گوید من ۱۲ نفر فوتی داشتم. اگر ۱۲ فوتی داریم ۱۲۰ نفر ترخیص می‌شوند. نمی‌خواهم بگویم این ویروس را کوچک بپنداریم اما بزرگ‌تر از چیزی که هست نبینیم. با ان زندگی کنیم تا بگذرانیم