با پایان شمارش و نهایی شدن آرای حوزه شهرستان های فومن و شفت خلیل بهروزی فر به عنوان نماینده شهرستان های فومن و شفت انتخاب شد.

گیل خبر/ سرویس سیاسی: نتایج انتخابات این حوزه انتخابیه به شرح زیر است: 

 خلیل بهروزی فر ۴۷۸۵۱

ناصر عاشوری ۲۷۹۷۳

 رجب پور ۲۰۸۳

 جواد زبردست ۱۸۲۹

رسول پاکزاد ۴۸۶

رسول جماعتی ۴۷۷

 محمدعلی محبعلی زاده۲۴۶

گفتنی است بهروزی فر از اعضای سابق سپاه پاسداران و فرماندار اسبق تالش است. وی قاطعانه ترین پیروزی در بین نمایندگان منتخب گیلان را به نام خود ثبت کرده است.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code