گیل خبر/ انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از صبح امروز در سراسر کشور آغاز شد.

ساختمان  های ساعت شهرداری رشت  و ساختمان پست به عنوان شعبه یک و سه حوزه انتخابیه شهرستان رشت از  ساعات اولیه شاهد حضور مردم  پای صندوق های رای بود.

استاندار گیلان و جمعی از  مدیران ارشد دولتی در استان از جمله اولین افرادی بودند که پای صندوق های رای حاضر شدند.

 

عکس: سعید کتمان و علی سمرقندی