اختتامیه دومین دوره دانش اعطایی مدیران مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده وزارت ورزش و جوانان به میزبانی استان گیلان و در هتل کادوس رشت برگزار شد.

گیل خبر/ دومین دوره ملی دانش افزایی مدیران مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده به همت دفتر برنامه ریزی توسعه جوانان وزارت ورزش و جوانان به میزبانی اداره کل ورزش و جوانان گیلان و در هتل کادوس رشت به مدت سه روز از 29 بهمن تا 1 اسفند با حضور اعظم کریمی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان کشور برگزار شد.

این دوره شامل مباحث زوج درمانی شناختی رفتاری (ساختار و فرآیند و ارزیابی و طرح ریزی درمان) به مدت 16 ساعت با تدریس آقای دکتر شهرام محمد خانی دانشیار روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی و همچنین در پنلی با پرسش و پاسخ مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.

 

عکس: علی سمرقندی