گیل خبر/ قسمت جدید طنز «تٌنگوله»/این قسمت: مشاور انتخاباتی

 

*گرایشتون اذییتون نمی کنه، پدر مارو در آورده

*بسته افزایش فالوئر برای گرفتن جشن تولد

*گوشی برای سلفی با خانم موگرینی/ بالش گردن برای خواب نمایندگان

*از گلدون هم نماینده می سازیم/ برای شهرم در راه جیبم!

*دولت سایه به ریاست ژینوس!

*صحبت تلفنی با آقای عارف

 

اجرا: مهدیسا صفریخواه/کارگردان: محسن اسدالله پور/ نویسندگان: مهدیسا صفریخواه-سامان بدر/ کاری از واحد تولیدات چند رسانه ای گیل خبر