گیل خبر/ سرویس سیاسی: هر کدام از نمایندگان مجلس در گیلان به خصوصیتی شهره هستند که آن ها را متمایز می کند. بعضی به سخنوری و بعضی به سکوت و بعضی نیز به سوتی های فراوان! اما در این بین نمایندگانی داریم که خصوصیات عجیب و غریب تر ان ها شهره شده است. به طور مثال یکی از نمایندگان گیلان که سابقه چندین دوره حضور در مجلس را نیز دارد و قصد «دوران سازی» را نیز دارد به خوردن غذا در مجلس شهره است. طوری که بارها نمایندگان مجلس  او را با چندین پرس غذا در مجلس مشاهده کرده اند و در این زمینه در خود نمایندگان مجلس نیز معروف شده است.

این نماینده رویکردش به گونه ای بوده که این روزها بسیاری از مقامات مذهبی و سیاسی شهرستان نیز علیه او موضع گیری کرده اند و نسبت به تلاش بعضی ادارات و مجتمع های مسکونی برای جمع آوری آرای انتخاباتی وی سخن گفته اند. او که در دو دوره گذشته انتخابات رقیب جدی برای خود مشاهده نکرد توانست به عنوان نماینده این حوزه انتخابیه گیلان  انتخاب شود و بسیاری او را دخیل در بسیاری از وضعیت حال این شهرستان می دانند.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code