گیل خبر/شنیده شده صبح روز گذشته شهردار یکی از شهرهای بحران زده ناشی از برف در گیلان، با وجود زمزمه هایی که مبنی بر مصدومیت و البته سرما خوردگی اش بگوش می رسید به همراه چند تن از بازرسین دولتی و مقامات عالی که ظاهرا مسئول بازدید و تهیه گزارش از وضعیت برف اخیر بوده اند به صرف صبحانه کاری در "کله پاچه فروشی احمد" دیده شده اند.

اینکه ایشان حدود ساعت 8 صبح در آنجا چه می کردند و آیا برای بازدید از تلاشهای مسیولین مرکز استان جهت رفع مشکلات عدیده مردم اعم از انسداد خیابانها و معابر، قطع برق و آب و... صبح اول وقت به "کله پاچه فروشی احمد" تشریف برده بودند یا برای کار دیگری به آنجا سرزدند خود جای سوال جدی دارد.

این روزها با وجود گوشی های هوشمند و فضای مجازی مردم بیشتر از یک جفت چشم و گوش دارند و بخوبی اعمال مسولین را رصد می کنند و کمتر کسی می تواند از چشم تیزبین افکار عمومی مصون بماند.