گیل خبر/ گزارش تصویری راهپیمایی 22 بهمن تالش زیر بارش برف 

 

عکس: سونیا قنبری