انتقاد دکتر علی افتخاری نسبت به ناسپاسی بعد از برگزاری مسابقات بین المللی وزنه برداری:
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ چاپ

دکتر علی افتخاری عضو کمیسیون بین الملل و عضو شورای راهبردی رسانه کمیته ملی المپیک طی پیامی  از برخورد نامناسب برای تقدیر از زحمتکشان واقعی برگزاری مسابقات بین المللی وزنه برداری گرامیداشت جام نامجو انتقاد کرد.

گیل خبر/ در پیام افتخاری آمده است:

با عشق وعلاقه مسابقات جام یادبود قهرمان المپیک وجهان مرحوم نامجورا با رایزنی های فراوان در رشت قرار دادم و کلیه هزینه های آن را نیز با چندین دیدار و رایزنی در تهران ,مهیا نمودم وجلسات متعدد برای هر چه بهتر برگزاری این مسابقات را تدارک دیدیم و مسابقات در حد نام ایران وگیلان برگزار شد.


در مسیر تدارک برای انجام این مسابقه کشورهای متخاصم فدراسیون جهانی را به لغو آن به دلیل واهی ناامنی در ایران ترغیب کردند که با درخواست از وزارت ورزش و کمیته المپیک وتعهد به فدراسیون جهانی مانع از لغو مسابقات شدیم.


در این رهگذر کارکنان اداره کل ورزش وجوانان گیلان و برخی از افراد زحمتکش در طول مسابقات شبانه روزی زحمات زیاد کشیدند ولی در مراسم اختتامیه از یک شومن بنام شهردار قدردانی کردند که این امر نگرانی و یأس را در بین زحمتکشان ودست اندرکاران بوجود آورد.

لذا بخاطر این اقدام نابخردانه و قدرنشناسی از افرادی که شبانه روز تلاش کردند نمیتوانم سکوت کنم.
به همین دلیل ضمن تقبیح این عمل نادرست همه حمایتها از ورزش گیلان را متوقف و دیگر هرگز برای ورزش گیلان قدمی برنخواهم داشت.
البته همچون همیشه از حقوق ورزشکاران,مربیان,داوران وکارکنان گیلانی که به هر طریق در کشور به آنها ظلمی شده و میشود دفاع خواهم کرد.

 

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code