گیل خبر/ به نقل از ایلنا، صلاحیت تعدادی از نمایندگان فعلی مجلس که پیش از این در مرحله احراز صلاحیت در هیات نظارت بر انتخابات، رد شده بود طبق اعلام فرمانداری تهران و براساس نظر شورای نگهبان تایید شد.

 عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری از تایید صلاحیت حدود هشت نماینده رد صلاحیت شده خبر داده بود که بر این اساس بهمن طاهرخانی نماینده تاکستان، محمدعلی وکیلی نماینده تهران، زهرا ساعی نماینده تبریز و محمدرضا بادامچی نماینده تهران در زمره نمایندگان تایید صلاحیت شده هستند و این موضوع را رحیمی جهان آبادی در گفت وگو با ایلنا تایید کرد.
نمایندگان تایید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان
نام و نام خانوادگی نماینده شهر جریان سیاسی

بهمن طاهرخانی

تاکستان

مستقل
محمدعلی وکیلی تهران اصلاح طلب
زهرا ساعی

تبریز

اصلاح طلب

محمدرضا بادامچی

تهران

اصلاح طلب

جلیل رحیمی جهان آبادی

تایباد اصلاح طلب

قاسم احمدی لاشکی

نوشهر مستقل

رحیم زارع

آباده اصولگرا

سلام امینی

ایلام مستقل