گیل خبر/ کمیته تعیین وضعیت تیم فولاد را از دو پنجره نقل و انتقالاتی محروم کرد. این تصمیم در پی ماجرای عقد قرارداد با محمد بلبلی اتخاذ شد. بازیکنی که اکنون عضو تیم استقلال است. در خبر سایت فدراسیون فوتبال این چنین آمده است:« در پرونده شکایت باشگاه سپیدرود رشت از باشگاه فولاد خوزستان ، این باشگاه (فولاد خوزستان) به محرومیت از ثبت قرارداد با هر بازیکن جدید (داخلی و خارجی) به مدت دو دوره زمانی کامل و متوالی نقل و انتقالات محکوم می گردد. هم چنین کمیته وضعیت در خصوص الزام محمد بلبلی به پرداخت غرامت با توجه به عدم مطالبه آن از سوی خواهان مواجه به تکلیفی نمی باشد.» پیش تر آرای این چنینی از سوی فیفا در مورد تیم های ایرانی صادر می شد ودر آخرین رای صادره از سوی فیفا تیم ماشین سازی از پنجره نقل و انتقالاتی محروم شد. محمد بلبلی در ابتدای فصل با جدایی از سپیدرود با فولاد قرارداد بست و درادامه بازیکن استقلال شد. این بازیکن به همین بهانه از سوی کمیته تعیین وضعیت با محرومیت 6 ماهه مواجه شد که این محرومیت به 4 ماه تقلیل یافت و اکنون دوران محرومیت او به پایان رسیده است و در حال حاضر مشکلی برای همراهی تیم استقلال در بازی های لیگ برتر ندارد. اینکه چرا این بازیکن در عقد قرارداد با استقلال محرومیتی را متوجه این باشگاه نکرده است به این خاطر است که محد بلبلی به هنگام عقد قرارداد با استقلال فسخ خود را به این باشگاه ارایه کرد و البته به خاطر شکایت باشگاه سپیدرود از محمد بلبلی به خاطر عدم وفاداری به تعهداتی که نسبت به این باشگاه داشت همان طور که اشاره شد 6 ماه محروم شد که این محرومیت به 4 ماه تقلیل پیدا کرد. در رای صادره از سوی کمیته تعیین وضعیت اشاره ای به فرجام خواهی باشگاه فولاد نشده است اما به نظر می رسد این حق برای باشگاه فولاد محفوظ است که به رای صادره معترض شود.     عصرایران