به گزارش گیل خبر ؛ او اینقدر سرحال بود که چند مصاحبه به زبان انگلیسی هم انجام داد و حتی با خبرنگاران خارجی هم شوخی کرد. یکی از خبرنگاران برزیلی که همیشه در اردوی تیم ملی است، در ادامه همین مصاحبه ها دقایقی با دوربین سراغ رئیس رفت تا یکی از شاهکارهای رئیس رقم بخورد. خبرنگار برزیلی به زبان انگلیسی از کفاشیان پرسید که به نظر شما بهترین بازیکن جام چه کسی خواهد بود؟ رئیس هم خیلی جدی در پاسخ به سوال او گفت: «خیلی ها شانس دارند. آقای اکبری میشه احتمالا ولی اگه اونم نشه، قطعا اصغری میشه!» در این لحظه خبرنگار برزیلی که هنگ کرده بود، از رئیس پرسید اکبری و اصغری چه کسانی هستند که او سریعا با یک حرکت دو گام و خنده کنان، از محل دور شد! در این لحظات چهره خبرنگار برزیلی دیدنی بود.
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code