مسلما این کمک در شرایط بحرانی و مشکلات عدیده مالی هر دو تیم رشتی در کوران رقابت های لیگ یک می توانست به عنوان مسکن به آن ها کمک کند و این سوال برای هواداران فوتبال رشت و به خصوص داماش بوجود می آید که چگونه به زعم فرمانداری رشت، این کمک از سوی نهاد شهرداری رشت نمی تواند صورت بپذیرد در صورتیکه بعضا شهرداری های برخی دیگر از تیم های لیگ یکی به کمک تیم های شهرشان آمده اند؟! وارش اسپورت