به گزارش گیل خبر ، مهناز افشار پیش از ازدواج با فرزند محمد علی رامین معاون مطبوعاتی احمدی نژاد شرط کرده بود که او همسر دیگر خود را طلاق دهد. فرزند رامین پس از انجام این شرط، رضایت مهناز افشار برای ازدواج با او را گرفت. به گفته ی این منبع آگاه، این دو که به تازگی ازدواج کرده اند، قرار است در آینده ی نزدیک برای زندگی به آمریکا سفر کنند. مهناز افشار و رامین پیش از این یکبار بایکدیگر به آمریکا سفر کرده بودند. گفتنی است، صیغه عقد این بازیگر و همسرش ظهر 21 خرداد توسط سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور سابق کشورمان جاری شد. به گزارش تیک، فرزند رامین متولد 1366 است و مهناز افشار متولد، 1356 است.