گیل خبر/ به نقل از ورزش3، سازمان منطقه آزاد انزلی در فصل جاری یک میلیارد تومان به ملوان کمک خواهد کرد که 500 میلیون تومان آن پرداخت شده است و نیم دیگر آن تا اسفند ماه در چند قسط به باشگاه پرداخت خواهد شد. این مبلغ فصل گذشته هم به تیم ملوان کمک شده بود. بنا به گفته یک منبع مطلع ، از آنجایی که این سازمان ارگان دولتی به شمار می رود حق تیمداری در فوتبال را ندارد اما از محل بودجه ورزشی مبلغ یک میلیارد تومان را برای کمک به تیم ملوان تصویب کرده است که این بودجه در فصل جاری نیز در اختیار تیم ملوان قرار می گیرد. جالب اینکه در برهه ای سازمان منطقه آزاد انزلی مالک تیم ملوان بود اما به دلیل مشکلات پیش آمده تصمیم گرفت که در فوتبال تیمداری نکند. اکنون این سازمان تنها یکی از حامیان مالی تیم ملوان است.
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code