تلاش بیهوده بعد از برداشت های منفی؛
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ چاپ

گیل خبر/ سرویس سیاسی: در روزهای گذشته پخش سریال وارش با واکنش بسیاری از مردم گیلان همراه  بوده که نسبت به عدم شخصیت سازی مناسب گیلانی ها در این سریال معترض هستند. اکثر شخصیت های منفی این سریال گیلانی هستند که با الفاظ نامناسب غریبه پرست و بی غیرت صیادان و مردم روستایی ساده دل را علیه قهرمان جنوبی این سریال تهییج می کنند. به دنبال این واکنش ها جمعی از نمایندگان گیلان و همچنین کاندیداهای انتخابات به صورت جداگانه  نسبت به آن واکنش نشان دادند و خواستار توقف پخش آن شدند. با این حال این سریال همچنان از شبکه سه در حال پخش است و به نظر می رسد تیغ صاحب منصبان گیلانی برای توقف آن چندان برشی نداشته است. به نظر می رسد با توجه به نزدیکی زمان انتخابات، حال و هوای بسیاری از نمایندگان گیلان برای انتقاد از سریال وارش جنبه انتخاباتی دارد. وگرنه مشخص نیست چرا حاضر نیستند طی  بیانیه ای هماهنگ و در کناریکدیگر نسبت به این سریال اعتراض کنند. نمایندگان گیلان می خواهند در این ماجراها تنها خودشان را نشان دهند که بیشتر از بقیه به دنبال پیگیری خواسته های آن ها هستند. با این حال مسائل اخیر کشور نشان داده که مجلس نتوانسته به عنوان یک نهاد تاثیرگذار و در راس امور کشور عمل نماید. عدم اهمیت  به مجلس در تصمیم گیری افزایش بنزین و به دنبال آن وقایع اخیر کشور که حتی از استیضاح وزرا نیز عقب نشینی می کنند بیشتر از گذشته این نهاد قانون گذاری را تضعیف کرده است و به نظر می رسد بیانیه ها و نطق های احساسی نیز تاثیری در برون رفت از چنین برداشت هایی ندارد. بعضی نمایندگان گیلان بیهوده می کوشند که در قضیه سریال وارش برای خود اعتباری کسب کنند که در این زمینه موفقیتی به دست نیاوردند و به نظر می رسد باید هرچه سریعتر به دنبال راهکار دیگری باشند. زیرا مشخص است انتقاد از سریال وارش برای آن ها نان و آب نمی شود و اعتماد مجدد شهروندان را به راحتی نمی توانند بدست آورند.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code