انتصابات قریب الوقوع در شهرداری رشت؛
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ چاپ
گیل خبر/ سرویس شهری: شنیده میشود بزودی و طی هفته جاری حاج محمدی شهردار رشت سه تن از مدیران باتجربه و شایسته را بعنوان شهرداران مناطق دو،چهار و پنج  منصوب خواهد کرد. بر اساس این شنیده ها شهردار رشت قصد دارد آرش امیرلو شهردار منطقه ۴ رشت را بعنوان شهردار منطقه یک منصوب کند، امیرلو از مدیران باتجربه و کار آمد شهرداری است که سابقه سرپرستی معاونت عمرانی، مدیرعامل سازمان عمران و مدیریت شهرداری منطقه ۴ رشت را در کارنامه دارد. همچنین با رفتن امیرلو به منطقه یک شنیده می شود محمد پورناصرانی بعنوان شهردار منطقه ۴ رشت منصوب خواهد شد، پورناصرانی نیز از مدیران لایق شهرداری بوده که سابقه مدیریت شهرداریهای منطقه یک و سه رشت را در کارنامه دارد. شهرداری منطقه ۵ نیز از این انتصابات بی بهره نبوده و شنیده ها از انتصاب  جباری بعنوان شهردار جدید منطقه ۵ خبر می دهد، حسن جباری فردی با تجربه است و سابقه شهرداری صومعه سرا را در کارنامه کاری خود دارد. حال باید دید شهردار رشت با اجرایی کردن این انتصابات کیفیت خدمات رسانی به شهروندان را افزایش خواهد داد؟