گیل خبر/ حجت الاسلام حسن روحانی که صبح امروز یکشنبه در جلسه علنی مجلس حضور یافته بود، پس از سخنرانی ۴۵ دقیقه ای درباره ویژگی های لایحه بودجه ۹۹ متن این لایحه را تقدیم رئیس مجلس کرد. حسن روحانی و اعضای کابینه پس از تقدیم بودجه جلسه علنی مجلس را ترک کردند. متن ماده واحده و پیوست های بودجه ۹۹ در لینک های زیر قابل مشاهده است. ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه پیوست شماره یک : اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای   پیوست شماره دو : درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی پیوست شماره سه : بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری-ﺻﻨﻌﺘﯽ) پیوست شماره چهار (قسمت اول): اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی برحسب برنامه، فعالیت و بهای تمام شده (دستگاه های مشمول بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم- بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد) پیوست شماره چهار (قسمت دوم): اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرایی برحسب برنامه، فعالیت و بهای تمام شده (دستگاه های مشمول بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم- بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد) گزارش بودجه استانها   ایسنا
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code