گیل خبر/ سرویس سیاسی: بعد از اینفوگرافیک نمایندگان رشت ، آستارا  و آستانه اشرفیه  و بندر انزلی و تالش، ماسال و رضوانشهر و رودبار در مجالس ایران بعد از انقلاب اینفوگرافی حوزه انتخابیه  رودسر و املش  باتوجه به ترتیب حروف الفبا منتشر می شود. تاکنون 4 نماینده از این حوزه انتخابیه به مجلس راه یافته اند. محمد مهدی رهبری با 5 دوره حضور در مجلس در بین نمایندگان راه یافته رکوردار است. بعد از وی اسدالله عباسی سابقه سه دوره حضور در مجلس را داراست. محمد مهدی رهبری با 56118 رای در دور دوم انتخابات مجلس بیشترین آرای نمایندگی حوزه انتخابیه رودسر و املش  را به خود اختصاص داده است. محمد حسین نیا کجیدی با 18188 رای در انتخابات دور دوم مجلس اول کمترین آرای نمایندگان راه یافته را به نام خود ثبت کرده است. مجلس ششم با 123719 رای بیشترین میزان حضور را به خود اختصاص داده است.