گیل خبر/ نگاه دستگاه قضا به محکومین امنیتی در عفو اخیر متمایز و متفاوت با سابق بوده به طوری که از بین ۳۲ محکوم امنیتی، ۶ نفر فعال رسانه ای هستند.
با توجه به عفو بی سابقه اخیر قوه قضائیه، عفو شدگان عموما مشمول عفو کامل شده و  برخی تخفیف قابل توجه داشته اند. برخی از محکومین نیز محکوم به حبس ابد بودند که عفو شدند. برخی از عفوشدگان نیز حبس های طولانی مدت تا بالای ۳۰ سال داشتند. نگاه دستگاه قضا به محکومین امنیتی در عفو اخیر متمایز و متفاوت با سابق بوده است.بطوری که از بین ۳۲ محکوم امنیتی، ۶ نفر فعال رسانه ای هستند. براساس این خبر، سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه رویکرد قوه قضاییه در دوره جدید، تمایز و مرزبندی صحیح بین جرائم امنیتی و سیاسی است، گفته بود: اگر عمل انتسابی مشمول جرم سیاسی باشد برابر قواعد جرم سیاسی و با حضور هیات منصفه و اگر مشمول جرم امنیتی بود، برابر ضوابط و مقررات جرایم امنیتی، مورد رسیدگی قرار گیرد. اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرده بود: قوه قضائیه علاوه بر این در دور جدید این رویکرد را نیز ارائه داد که به محکومان امنیتی نیز نگاه جدیدی دارد و محکومان امنیتی در صورتی که روند اصلاح و بازگشت به جامعه، فراروی آن ها باشد مورد عنایت قوه قضاییه و مقام معظم رهبری قرار گیرند. فارس
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code