گیل خبر/ فاطمه سعیدی سخنگوی فراکسیون امید با اعلام این خبر گفت: آقای عارف در این نامه از آقای لاریجانی درخواست کرده تا تعطیلی هفته آینده جلسات مجلس برای سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه را لغو کند تا نمایندگان در جلسه ای به بررسی موضوع افزایش قیمت بنزین بپردازند. طبق جزئیات این نامه آقای عارف از رئیس مجلس درخواست کرده تا از روسای قوای مجریه و قضاییه برای حضور در مجلس دعوت شود تا درباره چگونگی اتخاذ تصمیم در خصوص سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین و چگونگی ایجاد بستر های اجرای این طرح به نمایندگان توضیح دهد. سعیدی ادامه داد: در این نامه پیشنهاد شده که مشخصا مقامات امنیتی در خصوص اقدامات انجام شده برای کنترل بحران در روز های گذشته و عادی سازی شرایط گزارشی ارائه کند. سخنگوی فراکسیون امید گفت که در این نامه رئیس فراکسیون امید به رئیس مجلس پیشنهاد کرده تا از وزیر ارتباطات نیز برای حضور در مجلس دعوت شود تا تدابیر اتخاذ شده در خصوص اعمال محدودیت های ارتباطی و حقوق ملت برای دسترسی به ابزار ارتباطی از جمله اینترنت را به نمایندگان توضیح دهد. به گفته سعیدی در این نامه رئیس فراکسیون امید پیشنهاد تشکیل جلسه ای غیرعلنی را داده که در آن بحث و تبادل نظر درباره عدم اعمال حاکمیت ملت توسط نمایندگان آنان با توجه به تحدید های به عمل آمده مطرح شود.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code