با احکام دکتر سالاری؛
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ چاپ

گیل خبر/  طی حکمی از سوی دکتر ارسلان سالاری- رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر مهدی شیرزاد سیبنی به عنوان سرپرست دانشکده بهداشت رشت منصوب شد.

پیش از این، دکتر فردین مهرابیان این مسوولیت را برعهده داشت.

همچنین طی حکمی از سوی دکتر ارسلان سالاری- رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر رضا طایفه دولو به عنوان سرپرست دانشکده دندانپزشکی رشت منصوب شد. پیش از این، دکتر آرش غفوری این مسوولیت را برعهده داشت. در حکمی دیگر  از سوی  رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر نسیبه یوسفیان به عنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان ماسال منصوب شد. پیش از این، دکتر آریا امیدوار این مسوولیت را برعهده داشت.