گیل خبر/ سرویس سیاسی: در ده دوره اخیر مجلس شورای اسلامی تاکنون نوزده نماینده از شهرستان رشت به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کردند که از این میان دکتر محمدباقر نوبخت با 4 دوره حضور رکورددار است. وی همچنین با 161888 رای انتخابات مجلس پنجم بیشترین آراء یک دوره را بین نمایندگان رشت به خود اختصاص داده است. بعد از وی جعفرزاده در انتخابات مجلس دهم و حسن تامینی در مجلس نهم رکوردار هستند. الیاس حضرتی و جبار کوچکی نژاد نیز با سه دوره حضور بعد از نوبخت رکورددار حضور نمایندگان رشت در مجلس هستند. در هر 10 دوره اخیر 3 نماینده برای رشت اختصاص داده شده است که در دوره اول به دلیل فوت حجت الاسلام لاهوتی اشکوری انتخابات میان دوره ای برگزار شد و حجت الاسلام داود مصطفوی به عنوان نماینده رشت انتخاب شد. همچنین حجت الاسلام محمد مودب پور دیگر نماینده ای بود که در طول دوران نمایندگی دارفانی را وداع گفت. همچنین در انتخابات میان دوره ای مجلس هفتم رمضانعلی صادق زاده با کمتر از 19 هزار و هاجر تحریری نیک صفت با بیش از 20 هزار رای کمترین آرای نمایندگان راه یافته رشت به مجلس را به خود اختصاص دادند. از نوزده رشت در ده دوره مجلس 5 نماینده در کسوت روحانی بودند. 21 نماینده رشت نیز در دور دوم انتخابات به مجلس راه پیدا کردند. در زیر اینفوگرافی نمایندگان رشت در مجلس را مشاهده می کنید.