گیل خبر/ غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی درباره چرایی تلاش رادیکال های دو جناح برای تند کردن ادبیات حاکم بر فضای سیاسی کشور گفت: پایداری در اردوگاه اصولگرایان و وابستگان به حزب مشارکت در جریان اصلاحات دچار غرور و خطای راهبردی و تاکتیکی شده اند. وی شعار «باخت عزتمندانه بهتر از برد حقیرانه است» را بی مبنا خواند و افزود: البته معتقد نیستم برای برد در انتخابات باید به هر ابزاری متوسل شد بلکه اعتقاد دارم بُرد باید شرافتمندانه باشد اما لازمه بُرد شرافتمندانه استفاده از قوه عقلانی است. وقتی می شود هزینه کمتر داد و فایده بیشتر به دست آورد، چرا برخی مقاومت می کنند و دنبال تحمیل روش های پرهزینه خودشان به فضای سیاسی کشور هستند؟ نایب رئیس فراکسیون مستقلان مجلس با بیان اینکه علت اصرار پایداری به حضور مستقل در انتخابات را درک نمی کنم، یادآور شد: پایداری فقط در دو شهر قم و مشهد مقداری از پایگاه رأی برخوردار است و من هم معتقدم می تواند در این دو حوزه انتخابیه کارهایی به طور مستقل برای انتخابات مجلس انجام دهد اما در هیچ شهر دیگری حرفی برای گفتن ندارد. در جریان اصلاح طلبی هم اگر اجماع نشود، آنها که پرچم سفید به دست دارند پیروز میدان انتخابات خواهند شد. وی با بیان اینکه قاعده انتخابات در ایران حزبی نیست، ادامه داد: وقتی فضای درون دو جناح سیاسی کشور تند شود، نتیجه اش ابتدا آسیب به خود آن جناح ها و در مرحله بعد خسارت به کشور خواهد بود چون عدم اجماع به وجود می آورد و در این فضا افراد بدون شناسنامه سیاسی فرصت بروز و ظهور در فضای انتخاباتی پیدا می کنند. نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: امروز نمایندگانی در مجلس هستند که در حوزه انتخابیه خود نامزد هشتم بودند، اصلا معلوم نیست کجای عرصه سیاسی کشور قرار دارد و خاستگاه فکری اش چیست؟ تازه بعد از چهار سال حضور در مجلس کم کم دارد یک شکل و قالب سیاسی پیدا می کند. وی ادامه داد: وقتی روح الله زم دستگیر شد به حضرت عباس قسم می خورم، برخی نمایندگان از من پرسیدند «این زم کیست که دستگیر شده است؟». اصلا آشنا به هیچ مسئله و موضوعی نیستند. چنین کسانی چه طور می توانند نقش مفیدی در عرصه سیاسی کشور ایفا کنند. جعفرزاده اظهار کرد: جناح های کشور باید ترتیبی اتخاذ کنند که افراد بدون شناسنامه سیاسی به مجلس راه پیدا نکنند، رسیدن به چنین هدفی انسجام درون اردوگاهی و تقویت اشتراکات ملی را می طلبد. نامه نیوز
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code