گیل خبر/ طی حکمی از سوی ناصر حاج محمدی شهردار رشت زینب فلک دوست به عنوان سرپرست سازمان سیما، منظر و فضاى سبز شهرداری رشت منصوب و جایگزین سجاد محجوب در این سمت شد. در سابقه کاری وی مشاور امور بانوان شهردار و مسئول پیگیرى امورات ادارى شهردارى رشت، معاونت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت و... به چشم می خورد. شهردار رشت در احکام دیگری نینا پنجه اى را به عنوان مدیر نظارت بر ساخت و سازهاى شهرداری رشت منصوب و جایگزین هانى عسگرى در این سمت کرد. در سابقه کاری پنجه ای نیز معاونت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری رشت و مدیر روابط عمومی منطقه یک شهرداری دیده می شود. همچنین خانم شیخ شعبانى به عنوان مشاور بانوان شهردارى رشت جایگزین خانم مرادى در این سمت شد. در پایان جمشید جهانى به عنوان مسئول پیگیرى امورات ادارى شهردارى رشت در مجلس شوراى اسلامى، وزارت کشور و سازمان دهیارى ها و شهردارى ها منصوب شد.
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code