گیل خبر/ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در صفحه توییتر خود نوشت: آقای رییس جمهور! بردن آب خزر به سمنان، جدا از ایرادهای فراوان کارشناسی، جنابعالی را در معرض شائبه ی تعارض منافع قرار می دهد. محمودصادقی در صفحه توییتر خود آورده است: آقای رییس جمهور! بردن آب خزر به سمنان، جدا از ایرادهای فراوان کارشناسی، جنابعالی را در معرض شائبه ی تعارض منافع قرار می دهد و بار دیگر به اعتماد عمومی به دولت شما آسیب می زند. اتَّقُوا مَوَاضِعَ التُّهَمِ

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code