گیل خبر/ تجمع بزرگ عاشورائیان ۱۰ صبح شنبه بیست و هفتم مهر در روز اربعین حسینی با حضور گسترده مردم در پیاده راه رشت برگزار شد.   عکس: سعید کتمان [gallery ids="439841,439842,439843,439844,439845,439846,439847,439848,439849,439850,439851,439852,439853,439854,439855,439856,439857,439858,439859,439860,439862,439864,439866,,439867"]