گیل خبر/ در این کارگاه یک روزه که در تاریخ 25مهر ماه در تالار حکمت دانشگاه گیلان توسط کانون ترویج داوری و میانجیگری برگزار شد؛ اهمیت مبحث داوری و هدف از داوری و میانجیگری در جامعه امروزی برای حقوقدانان و مدیران موسسات حقوقی و دانشجویان علاقه مند به طور تخصصی تشریح شد. دکتر کاظمی معاون آموزشی کانون داوری و میانجی گری استان گیلان در این همایش به نقش مهم داوری در کاهش پرونده های دادگستری اشاره کرده و افزود؛ به زودی با اموزش های تخصصی در امر داوری و میانجیگری شاهد اتفاقات خوبی در جامعه خواهیم بود. وی همچنین از مسئولین گیلانی دست یاری خواست تا با همکاری کانون و مسئولین به فرهنگ سازی در ترویج داوری و میانجیگری بپردازند. در ادامه آرمان امیدی عضو کانون ترویج داوری و میانجیگری که در این همایش در جایگاه استادی بسیاری از دانشجویان خود را همراهی کرد گفت؛ با گسترش دانشگاه ها و افزایش فارغ التحصیلان رشته حقوق باید فضا برای دانش آموختگان و دانشجویان باز شود تا برای مردم و جامعه خدمتی انجام دهند فلذا انگیزه علم آموزی در آنها پررنگتر شود. همچنین نماینده کانون ترویج داوری و میانجیگری استان گیلان و مسئول برگزاری این همایش، علیرضا قلندری، اظهار کرد؛ با همکاری اساتید برجسته حقوق در سطح استان گیلان، توان علمی کانون را بالا خواهیم برد تا به عنوان استان نمونه شناخته شویم داوری در دعاوی عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی با رعایت شرایط،موانع و الزامات قانونی و قراردادی. در قوانین جمهوری اسلامی ایران در مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی باب هفتم به بحث در باره داوری پرداخته است در خصوص داور باید گفت گاهی داور ، شخصیت حقیقی است یعنی طرفین قرارداد فردی را بعنوان داور انتخاب و در متن قرارداد به آن اشاره می نمایند و گاهی بصورت شخصیت حقوقی است یعنی شرکت یا مؤسسه ایی را بعنوان داور تعیین می کنند . نکته قابل ذکر در خصوص زمان انتخاب داور اینست که انتخاب داور در هر مرحله ایی اعم از زمان انعقاد قرارداد یا در زمان اجرای مفاد آن و حتی پس از طرح دعوی در دادگاه امکان پذیر است و ثمرات و برکات فراوانی دارد . داوری در دعاوی یا حکمیت از کهن ترین روش های حل و فصل اختلافات و دعاوی از جمله ساز و کارهایی است که می تواند ضمن تحمیل هزینه کمتر به اصحاب دعوا و به ثمر رسیدن دعاوی در مدت زمان بسیار کوتاهتر، اثرات مثبت بر سرنوشت مرافعات قضایی در کشور داشته واز حجم سنگین پرونده ها در مراجع قضایی و غیر قضایی به طرز قابل توجهی بکاهد. عکس: پویا بصیری [gallery ids="439788,439789,439790,439791,439792,439793,439794,439795,439796,439797,439798,439800,439799"]